در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

ساختمونی ها

عرضه انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی شرکت تاراز گستر فولاد

عرضه انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی شرکت تاراز گستر فولاد

آگهی رایگان
  • آهن آلات ساختمانی میلگرد
  •  phone
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
  • آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
  •    تهران تهران
  • دفتر مرکزی: مطهری انبار:آهن مکان تلفن: 2146132136 02146135390 ​​​​موبایل: 09107678174

شرکت تــاراز گستر فــولاد در راســتای ارائــه خدمــات مهندســی، تامیــن کالا (در زمینــه آهــن آلات باکیفیــت و مرغــوب از جمله: میلگرد،تیر آهن ، نبشی، ناودانی، ورق ، پروفیل، قوطی، مفتول و...) و در جهــت ارائــه خدمــات مناســب بــا اســتفاده از ارتبــاط مســتقیم بــا ســازندگان و تامیــن کننــدگان کالا امــکان ارائــه بهتریــن کالاهــای مــورد نیــاز صنایــع و ســاختمانســازی را مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی و مهندســی روز دنیــا در کوتاه‌تریــن زمــان و بــا نازلتریــن قیمــت بــرای کار فرمایــان محترم فراهــم نموده اســت.​​​

  ثبت آگهی رایگان